گلستان - گرگان
سرخنکلاته
09113718368
Telegram : @hadi_jorjani
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جدیدترین روش خشکه کاری در جهان

اینستاگرام ما

اینستاگرام ما

کشت و برداشت سال 99

 

برداشت سال 99 : به علت شرایط جوی مناسب و تاریخ کشت مناسب عملکرد 8350 کیلو در هکتار

 jashn99

امسال هم در مزرعه مدرن هادی جرجانی 30هکتار سطح زیر کشت به روش نوین خشکه کاری انجام خواهد شد.

  پس از کشت به روش ذکر شده ، محلول پاشی سموم پندی متالین یا استامپ جهت جلوگیری از رشد علف هرز به مقدار 3لیتر در هکتار توصیه میگردد

نکته مهم :#پس از سم پاشی هیچگونه عملیات خاک ورزی انجام نشود و آبیاری صورت گیرد

 

 سم پاشی

 

بهترین دمای برای کاشت تا برداشت دمای پانزده تا چهل درجه سانتی گراد میباشد. طول دوره رشد تا زمان برداشت حدود ۱۲۰ روز میباشد. دقت شود تاریخ کشت طوری در نظر گرفته شود که در سی روز اخر ( زمانی که خوشه بیرون میاد ) نباید دمای زیر چهارده درجه داشته باشیم

 

عکس زیر زمین کشت شده مزرعه جرجانی

 

بهترین تاریخ کشت از پانزده اردیبهشت تا اوایل خرداد میباشد. محصول خشکه کاری کمتر از شالی نشایی میباشد . ولی کیفیت فرقی ندارد اما هزینه و مصرف اب کمتر است

kesht99

 

آبیاری اول باید سبک باشد ( جهت جلوگیری از سله بستن خاک) اگر ابیاری به صورت غرقابی هست باید سه تا چهار روز بعد از ابیاری مجدد ابیاری شود تا سبز یکنواخت داشته باشید در صورت ابیاری تحت فشار بعد دوروز بسته به دمای هوا ابیاری سبک تر انجام شود