گلستان - گرگان
سرخنکلاته
09113718368
Telegram : @hadi_jorjani
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جدیدترین روش خشکه کاری در جهان

اینستاگرام ما

اینستاگرام ما

کشت سال 98

خشکه کاری، یکی از روش های کشت برنج به ویژه در مناطقی که با کمبود شدید آب مواجه هستند , مورد استفاده قرار می گیرد , با توجه به علاقمندی زياد برخی کشاورزان در مناطق کم آب کشور برای کشت برنج ، امسال با بهره مندی از تکنولوژی و ابزار انحصاری به روش جدید اقدام به آبیاری نموده ایم که تا حد قابل توجهی از میزان آب مصرفی کاسته شده است . در ادامه با این روش و مزایای آن آشنا میشوید

 

 

 این روش کشت خشکه کاری برای اولین بار در ایران و جهان در سطح سی هکتار توسط هادی جرجانی  انجام شده و دستگاه کشت طراحی ایشان میباشد که با ایجاد فارو آبیاری را آسان تر میکند

12
حتی کشاورزانی که سیستم آبیاری تحت فشار ندارند با این روش میتوانند با مصرف اب کمتر خشکه کاری به صورت غرقابی انجام دهند


از دیگر مزایای این روش این است که در هنگام خوشه دهی و رسیدن شالی که احتمال ورس هست با این روش احتمال ورس از بین خواهد رفت .

مصرف اب کمتر در زمان خوشه دهی و سهولت ابیاری در زمان خوشه دهی از دیگر مزایای این روش میباشد