گلستان - گرگان
سرخنکلاته
09113718368
Telegram : @hadi_jorjani
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جدیدترین روش خشکه کاری در جهان

اینستاگرام ما

اینستاگرام ما

کشت سال 1403

کشت سال 1403

طرح قطره ای و خشکه کاری نشایی قبلا توسط کشاورزان عزیز انجام شده است . امسال طرح قطره ای و خشکه کاری نشایی ، با آبیاری بارانی را با بررسی مزایا و معایب و همچنین بررسی میزان هزینه و مصرف دقیق آب و عملکرد آنها در حال انجام هستم.