گلستان - گرگان
سرخنکلاته
09113718368
Telegram : @hadi_jorjani
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جدیدترین روش خشکه کاری در جهان

اینستاگرام ما

اینستاگرام ما

کشت سال 1400

امسال هم به یاری خداوند مراحل آماده سازی و کاشت برنج به روش خشکه کاری را شروع میکنیم


مراحل آماده سازی زمین و شروع کاشت


    

توضیحات 
توضیحات 

 توضیحات 

توضیحات 

 

توضیحات 

 


توضیحات 

توضیحات 

توضیحات توضیحات توضیحات 

توضیحات 

توضیحات 

توضیحات