گلستان - گرگان
سرخنکلاته
09113718368
Telegram : @hadi_jorjani
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جدیدترین روش خشکه کاری در جهان

اینستاگرام ما

اینستاگرام ما

داشت سال 99

تهیه گزارش فیلم آموزشی برای منطقه مازندران
محلول پاشی هورمون کنترل کننده رشد مداکس تاپ . زمان مصرف در ارقام زودرس در خشکه کاری حدود شصت روز و در ارقام دیر رس حدود هفتاد تا هشتاد روز . میزان مصرف ۷۵۰ سی سی در هکتار با دو تا دو و نیم کیلو سولفات امونیوم جهت پایین اوردن سختی سمپاشی در جهت عملکرد بهتر مداکس تاپ . کشاورزان که خشکه کاری ارقام زودرس مثل دمسیاه  و .. کشت میکنند و ترس از ورس دارند ، (خصوصا ابیاری تحت فشار بارانی) میتوانند استفاده کنند
در نظر داشته باشند در هنگام محلول پاشی باید سختی اب سمپاشی را بدانند چون  مقدار مصرف سولفات امونیوم بستگی به مقدار سختی اب دارد البته مقدار مصرف ذکر شده نرمال است  ضمنا باید پنج دقیقه قبل از اضافه کردن مداکس تاپ سولفات امونیوم به اب اضافه گردد تا سختی اب پایین بیاد بعد مداکس تاپ اضافه شود

سلام و خسته نباشید به همه کشاورزان .

دقت کنید دو نوع علف کش رو باهم مصرف نکنید فقط مصرف نومینی یا نووینو با یک لیتر بازاگران مجاز است.

کشاورزان دقت کنند اگر در کشت قبلی سم ترفلان یا توفوردی یا سنکور استفاده کردند حتما قبل از کشت ابیاری غرقابی انجام دهند.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -WhatsApp Image 2020 07 02 at 11.09.29

 بازدید دکتر اسدی و مهندس بهزاد

WhatsApp Image 2020 07 02 at 11.09.44

 

 آبیاری مزرعه به صورت تناوبی باید باشد . مصرف سم نووینو و کلین وید توضیح داده شده در فیلم. در موقع پنجه زنی و بعد از استفاده از سموم علف کش چند روز رشد کند است بعد از ان دوباره به روند گیاه به روند رشد ادامه میدهد. مصرف اوره قبل یا بعد سمپاشی علف هرز فراموش نشود

 WhatsApp Image 2020 07 02 at 11.09.47

سمپاشی با پهباد مصرف سم رو تا سی درصد کاهش میده . دوستانی که علف کش نووینو یا کلین وید مصرف کردند و نتیجه نگرفتند ، میتوانند بعد ده روز از سمپاشی اولیه نوع سم را عوض کرده و مجدد سمپاشی کنند ( البته این کار ممکن است کمی رشد را متوقف کند و موجب زردی گیاه شود که طی ده روز این کندی و زردی ازبین میرود، بطور مثال اگر نووینو مصرف کردند میتوانند کلین وید مصرف کنند. سم بنتازون هم در کنترل اویار سلام و بعضی از علفهای پهن برگب بادز ۲/۵ تا سه لیتر در هکتار ( به صورت جدا) بلا مانع هست. دقت فرمایید در سالهای اینده حتما علف کش پیش رویشی پندی متالین رو بعد کشت ، قبل ابیاری انجام دهید. چون مکمل سمپاشی پس رویشی میباشدو بهترین زمان سمپاشی پس رویشی بین دو تا پنج برگی علف هرز میباشد . مصرف کلین وید یا نووینو با یک لیتر بازا گران هم بلامانع است