گلستان - گرگان
سرخنکلاته
09113718368
Telegram : @hadi_jorjani
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جدیدترین روش خشکه کاری در جهان

اینستاگرام ما

اینستاگرام ما

داشت 98

 

مراحل داشت یا نگهداری از محصول در روش خشکه کاری نوین هادی جرجانی

 

فیلم آموزشی ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید نماینده ولایت فقیه و رییس سازمان جهاد کشاورزی 

 

6 4

 

6 5

6 1

6 2

6 3

 بازدید مهندسان و مروجان و کشاورزان استان

6 8

6 10

 

 کلاس آموزشی 

6 7

6 9

6 6

 

 بازدید رییس محترم  کشاورزی شهرستان گرگان 

 

4 98 2

4 98 1

4 98 3

4 98 4

4 98 5

4 98 6

4 98 7

4 98 8

4 98 9

4 98 10

4 98 11

4 98 12

4 98 13

4 98 14

4 98 15

4 98 16

 

 

 

 

IMG 5891

 

 

 12

 

15

 

 

 

17

 

18

 

19