گلستان - گرگان
سرخنکلاته
09113718368
Telegram : @hadi_jorjani
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جدیدترین روش خشکه کاری در جهان

اینستاگرام ما

اینستاگرام ما

بیوگرافی

به نام خدا 

 هادی جرجانی

متولد سال 1355 در شهر گرگان 

مدت 23 سال سابقه کشاورزی در شهر سرخنکلاته در زراعتهای گندم، کلزا ،سیب زمینی، سویا و شالی .

در این مدت 7 مرتبه بعنوان سیب زمینی کار نمونه استان گلستان انتخاب شده است.( مشاهده افتخارات )

 

از سال 1387 کشت شالی به روش خشکه کاری را شروع کردم ولی در آن سالها به دلیل مشکل نبود سموم علف کش شالی مخصوص خشکه کاری و در نتیجه معظل کنترل علفهای هرز آن را رها کردم 

در سال 95-94 برای اولین بار در استان گلستان با اجرای سیستم آبیاری بارانی کلاسیک خشکه کاری شالی را شروع کردم.

از لحاظ مکانیزاسیون دارای به روزترین ادوات کشاورزی می باشم و در سال جاری(98) نیز طرح جدیدی برای کشت خشکه کاری شالی اجرا کردم که برای اولین بار در کشورانجام شده است.