اینستاگرام ما

لوح تقدیر سال 1384

لوح تقدیر سال 1384

دریافت لوح تقدیر از طرف جناب آقای علیمحمد شاعری ، استاندار محترم گلستان بعنوان کشاورز نمونه سیب زمینی خوراکی

تاریخ

01 مهر 1397

برچسب ها

افتخارات