اینستاگرام ما

لوح سپاس سال 79

لوح سپاس سال 79

دریافت لوح سپاس از طرف استاندار محترم وقت ، جناب آقای علی اصغر احمدی بعنوان کشاورز نمونه در زمینه کشت سیب زمینی خوراکی

تاریخ

01 مهر 1397

برچسب ها

افتخارات