اینستاگرام ما

لوح سپاس سال 97

لوح سپاس سال 97

دریافت لوح سپاس در مراسم جشن کشاورزی از طرف جناب مختار مهاجر بعنوان کشاورز نمونه استانی در زمینه کشت سیب زمینی خوراکی

تاریخ

01 مهر 1397

برچسب ها

افتخارات