اینستاگرام ما

لوح تقدیر سال 1381

لوح تقدیر سال 1381

دریافت لوح سپاس از طرف جناب آقای علی مرگدری ، رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بعنوان مقام برتر گلستان در زمینه کشت سیب زمینی خوراکی

تاریخ

01 مهر 1397

برچسب ها

افتخارات