اینستاگرام ما

لوح تقدیر سال 1383

لوح تقدیر سال 1383

دریافت لوح سپاس از طرف جناب آقای علی مرگدری ، رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بعنوان سیب زمینی کار نمونه استان گلستان. 

تاریخ

01 مهر 1397

برچسب ها

افتخارات