گلستان - گرگان
سرخنکلاته
09113718368
Telegram : @hadi_jorjani
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جدیدترین روش خشکه کاری در جهان

اینستاگرام ما

اینستاگرام ما

آماده سازی زمین کشت 98

برای آماده سازی زمین در این روش 1 الی 2 مرتبه با دستگاه چیزل به عمق 10 الی 15 سانتی متر زمین را برای کاشت آماده میکنیم 

 

بعد کاشت سم پرول یا استامپ سه لیتر در هکتار محلول پاشی شود
و‌سپس ابیاری انجام شود